Shopping Cart 0 Items - 0 VNĐ

 x 

Giỏ hàng trống

SikaBond T55(J)

SikaBond T55(J)

SikaBond-T55 (J) là chất kết dính đàn hồi, gốc polyurethane, một thành phần, dùng để ghép các loại sàn gỗ, có độ nhớt thấp, đông cơngs do độ ẩm không khí

SikaBond T55(J)

SikaBond T55(J)

SikaBond-T55 (J) là chất kết dính đàn hồi, gốc polyurethane, một thành phần, dùng để ghép các loại sàn gỗ, có độ nhớt thấp, đông cơngs do độ ẩm không khí

SikaBond T55(J)

SikaBond T55(J)

SikaBond-T55 (J) là chất kết dính đàn hồi, gốc polyurethane, một thành phần, dùng để ghép các loại sàn gỗ, có độ nhớt thấp, đông cơngs do độ ẩm không khí

SikaBond T55(J)

SikaBond T55(J)

SikaBond-T55 (J) là chất kết dính đàn hồi, gốc polyurethane, một thành phần, dùng để ghép các loại sàn gỗ, có độ nhớt thấp, đông cơngs do độ ẩm không khí

SikaBond T55(J)

SikaBond T55(J)

SikaBond-T55 (J) là chất kết dính đàn hồi, gốc polyurethane, một thành phần, dùng để ghép các loại sàn gỗ, có độ nhớt thấp, đông cơngs do độ ẩm không khí

Sikaflex Pro-3WF

Sikaflex Pro-3WF

Sikaflex-3WF là một chất trám khe đàn hồi 1 thành phần, gốc polyuretan có khả năng kháng các tác động cơ học tốt và cho phép co giãn khoảng 25% Sikaflex-3WF phản ứng với độ ẩm không khí và ninh kết

Sikaflex Pro-3WF

Sikaflex Pro-3WF

Sikaflex-3WF là một chất trám khe đàn hồi 1 thành phần, gốc polyuretan có khả năng kháng các tác động cơ học tốt và cho phép co giãn khoảng 25% Sikaflex-3WF phản ứng với độ ẩm không khí và ninh kết

Sikaflex Pro-3WF

Sikaflex Pro-3WF

Sikaflex-3WF là một chất trám khe đàn hồi 1 thành phần, gốc polyuretan có khả năng kháng các tác động cơ học tốt và cho phép co giãn khoảng 25% Sikaflex-3WF phản ứng với độ ẩm không khí và ninh kết

Sikaflex Pro-3WF

Sikaflex Pro-3WF

Sikaflex-3WF là một chất trám khe đàn hồi 1 thành phần, gốc polyuretan có khả năng kháng các tác động cơ học tốt và cho phép co giãn khoảng 25% Sikaflex-3WF phản ứng với độ ẩm không khí và ninh kết

Sikaflex Pro-3WF

Sikaflex Pro-3WF

Sikaflex-3WF là một chất trám khe đàn hồi 1 thành phần, gốc polyuretan có khả năng kháng các tác động cơ học tốt và cho phép co giãn khoảng 25% Sikaflex-3WF phản ứng với độ ẩm không khí và ninh kết

© 2021. Sika Đồng Nai - Biên Hòa - Thiết Kế Web Bởi SIEU.VN

Search