Shopping Cart 0 Items - 0 VNĐ

 x 

Giỏ hàng trống

Sikament 2000AT

Sikament 2000AT

Sikament 2000AT là phụ gia bê tông được đặc biệt sử dụng cho bê tông cường độ cao cần duy trì độ sụt lâu dài trong điều kiện khí hậu nóng như: Bê tống dự ứng lực đổ tại công trình Cọc nhồi cường độ

Sikament NN

Sikament NN

Sikament NN được dùng như một chất siêu hóa dẻo để sản xuất bê tông chảy cho: Tấm sàn và nền móng Tường, cột và trụ cầu Cấu kiện mỏng có mật độ cốt thép dày.

Sikament NN

Sikament NN

Sikament NN được dùng như một chất siêu hóa dẻo để sản xuất bê tông chảy cho: Tấm sàn và nền móng Tường, cột và trụ cầu Cấu kiện mỏng có mật độ cốt thép dày.

Sikament NN

Sikament NN

Sikament NN được dùng như một chất siêu hóa dẻo để sản xuất bê tông chảy cho: Tấm sàn và nền móng Tường, cột và trụ cầu Cấu kiện mỏng có mật độ cốt thép dày.

Sikament R4

Sikament R4

Chất siêu hóa dẻo Sikament R4 được dùng cho bê tông chảy của: – Tấm sàn – Nền móng – Cấu kiện mỏng có mật độ cốt thép dày

Sikament R4

Sikament R4

Chất siêu hóa dẻo Sikament R4 được dùng cho bê tông chảy của: – Tấm sàn – Nền móng – Cấu kiện mỏng có mật độ cốt thép dày

SikaPlast® 257

SikaPlast® 257

SikaPlast® 257 thích hợp cho sản xuất bê tông ở nhà máy bê tông trộn sẵn và bê tông tại công trường SikaPlast® 257 được dùng cho các loại bê tông sau đây: – Cọc nhồi cường độ cao – Cầu và các kết

SikaPlast® 257

SikaPlast® 257

SikaPlast® 257 thích hợp cho sản xuất bê tông ở nhà máy bê tông trộn sẵn và bê tông tại công trường SikaPlast® 257 được dùng cho các loại bê tông sau đây: – Cọc nhồi cường độ cao – Cầu và các kết

Danh Mục SIKA

Ngẫu Nhiên

© 2021. Sika Đồng Nai - Biên Hòa - Thiết Kế Web Bởi SIEU.VN

Search